Garanti a partneři

Zdeněk Macháček

Fyzická bezpečnost

Bývalý elitní detektiv ÚOOZ a později ředitel bezpečnosti České spořitelny a.s.

Read more

JUDr. Radek Šmerda, Ph.D.

Právník

Bývalý ministr dopravy, náměstek ministra vnitra, obrany a dopravy.

Read more

Zdenka M. Šimánková

Podnikové finance, řízení procesů

Read more

doc. JUDr. Tomáš Gřivna

Právník

Specialista na trestní právo a tvorbu compliance programů.

Phone:

Read more

JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.

Právník

Trestní odpovědnost právnických osob a „compliance programy“

Phone:

Read more

Ing. Tomáš Přibyl

Kybernetická Bezpečnost

Zakladatelem, spolumajitelem a předsedou dozorčí rady společnosti Corpus Solutions, a.s. Dále předsedou výboru sdružení EuCybSec

Read more

Mgr. Michal Mazel

Ochrana osobních údajů

Bývalý poradce ministra vnitra a bývalý člen Legislativní rady vlády. Majitel advokátní kanceláře.

Read more

Ing. Bohumil Voženílek

Finanční a daňová bezpečnost podnikání

Daňový poradce. V seznamu Komory daňových poradců je zapsán pod číslem osvědčení 1709. Pracuje pro společnost PRIMASKA CONSULT s.r.o. od jejího vzniku, je jejím společníkem, od roku 2016 také jejím jednatelem.

Read more