Garanti a partneři

Zdenka M. Šimánková

Podnikové finance, řízení procesů

Read more

Edvard Múdry

Ve společnosti B21S Advisory se vedle své exekutivní roli věnuji především práci pro naše klienty.

Read more

Zdeněk Macháček

Fyzická bezpečnost

Bývalý elitní detektiv ÚOOZ a později ředitel bezpečnosti České spořitelny a.s.

Read more

JUDr. Radek Šmerda, Ph.D.

Právník

Bývalý ministr dopravy, náměstek ministra vnitra, obrany a dopravy.

Read more

doc. JUDr. Tomáš Gřivna

Právník

Specialista na trestní právo a tvorbu compliance programů.

Phone:

Read more

JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.

Právník

Trestní odpovědnost právnických osob a „compliance programy“

Phone:

E-Mail: l.bohuslav@b21s.com

Read more

Ing. Jaroslav Pejčoch

IT Bezpečnost

Zakladatele, spolumajitel a předseda představenstva společnosti T-SOFT a.s. Dlouhodobě se věnuje bezpečnosti a krizovému řízení.

Read more

Ing. Tomáš Přibyl

Kybernetická Bezpečnost

Zakladatelem, spolumajitelem a předsedou dozorčí rady společnosti Corpus Solutions, a.s. Dále předsedou výboru sdružení EuCybSec

Read more

Mgr. Michal Mazel

Ochrana osobních údajů

Bývalý poradce ministra vnitra a bývalý člen Legislativní rady vlády. Majitel advokátní kanceláře.

Read more

Ing. Bohumil Voženílek

Finanční a daňová bezpečnost podnikání

Daňový poradce. V seznamu Komory daňových poradců je zapsán pod číslem osvědčení 1709. Pracuje pro společnost PRIMASKA CONSULT s.r.o. od jejího vzniku, je jejím společníkem, od roku 2016 také jejím jednatelem.

Read more