Garanti

Description

Odborný asistent katedry trestního práva Právnické fakulty UK v Praze. Praxi vykonává v AK Gřivna & Šmerda, s.r.o. Specializuje se na otázky spojené s trestní odpovědností právnických osob včetně školení v této oblasti a tvorbu a realizaci Compliance programů. V roce 2014 byla vydána jeho monografie právě na téma Trestní odpovědnost právnických osob (Aleš Čeněk). Je spoluautorem několika vysokoškolských učebnic či publikace Dopravní právo (C.H. Beck, 2016). Podílel se na tvorbě zákona o regulaci prostituce a zaměřuje se na otázky spojené s právními informačními systémy.

Education

1

2009

Mgr. - Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

2

2010

JUDr. - Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

3

2013

Ph.D. - Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Contact form

Attorneys