Fyzická bezpečnost

Fyzická bezpečnost dnes bývá řešena převážně technologickými prostředky (CCTV, EZS, EPS), pro které je většinou využívána firemní IT infrastruktura.

Fyzická bezpečnost

Fyzickou ostrahu lze charakterizovat jako souhrn preventivních, procedurálních a kontrolních činností. Fyzická bezpečnost dnes bývá řešena převážně technologickými prostředky (CCTV, EZS, EPS), pro které je většinou využívána firemní IT infrastruktura. Z těchto důvodů dochází k velmi úzkému propojení a spolupráci firem zajišťujících IT infrastrukturu a fyzickou bezpečnost. Na českém trhu je v zajištění fyzické bezpečnosti technologickými prostředky nejdále společnost TRADE FIDES, jejíž další expertizu představují integrační platformy bezpečnostních technologií. TRADE FIDES patří k ceněným partnerům také v oblasti integrace inovativních bezpečnostních technologií zahraničních partnerů (Optasense – Perimetrické bezpečnostní systémy, Briefcam – analytický nástroj pro videozáznamy).

Co nabízíme:

  • TRADE FIDES poskytuje komplexní služby od vývoje technologie přes návrh řešení až po instalaci, údržbu a revize instalovaných zařízení, stejně jako 24 hodinovou pohotovost pro záruční i pozáruční servis.
  • Využívá vlastní vývoj, dlouholeté zkušenosti, vysokou odbornost.
  • Její silné know-how je dobrým předpokladem pro realizaci i těch nejnáročnějších projektů s vysokou užitnou hodnotou a dlouhodobou spolehlivostí.

Služby a produkty TRADE FIDES využívají:

  • armáda a policie
  • instituce veřejné správy
  • památkové objekty, muzea a galerie
  • finanční instituce
  • objekty energetické infrastruktury (vodárny, elektrárny, teplárny a další)
  • komerční firmy a průmyslové objekty

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana

Garant: Zdeněk Macháček

Jako součást fyzické bezpečnosti umíme rovněž externě řídit systém řízení péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO). Systém je založen na prevenci před riziky možného ohrožení zdraví a bezpečí zaměstnanců a před majetkovými škodami.

Co nabízíme:

Soustavným vyhledáváním rizikových faktorů, jejich hodnocením a následným přijímáním opatření zajistíme předcházení tzv. skoronehodám nebo dějům, které by mohly vést k poškození zdraví, života, případně majetku. Jsou prováděny např. pravidelné kontroly pracovních podmínek, kontroly jednotlivých pracovišť, zdravotní prohlídky zaměstnanců, pravidelná školení zaměstnanců a další nezbytné úkony k celkovému zajištění péče o BOZP a PO. Správnost zvoleného směru a nastavení systému péče o BOZP a PO ukazují i výsledky kontrolní činnosti státního odborného dozoru.
Nová rizika vznikají zejména při použití nových technologií, se kterými nejsou zaměstnanci dostatečně sžiti. Zvyšuje se také riziko úrazu při řízení služebního vozidla, zejména kvůli uzavírkám komunikací a vyšší intenzitě osobní a nákladní dopravy oproti minulým letům.
V současné době se obecně řeší výměny dosluhujících systémů požární ochrany a technologií s tím souvisejících. To má samozřejmě vliv na koordinaci prací tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zaměstnanců, případně zajišťovaných objektů. Také je nutné zajistit, aby nedocházelo k porušení přísných legislativních požadavků.
Nelze zapomínat ani na sledování aktuálních trendů a vývoje v zajištění povinností zaměstnavatele v péči o BOZP a PO. Je nutné případným změnám přizpůsobit aktuálně nastavený systém řízení BOZP a PO. Dále je třeba jej v pravidelných intervalech kontrolovat a prověřovat a formou neustálého zlepšování jej zdokonalovat tak, aby vyhovoval potřebám společnosti.

Attorneys