Attorney

Description

Posledních 13 let působil v roli ředitele bezpečnosti České spořitelny. Byl odpovědný představenstvu banky za strategii, fyzickou bezpečnost, BCM, IT bezpečnost, interní řešení podvodů, požární předpisy a bezpečnost práce, cash handling a řízení fyzické ostrahy banky. Před kariérou v bankovnictví působil u Policie ČR; mimo jiné byl vedoucím speciálního vyšetřovacího týmu zaměřeného na boj s ruským organizovaným zločinem či ředitelem Odboru zločineckých struktur na ÚOOZ.

Contact form

Attorneys