Garanti

Mgr. Michal Mazel

Ochrana osobních údajů

Practice Areas:
Ochrana osobních údajů

Book an appointment

Description

Vystudoval Právnickou a Filozofickou fakultu Masarykovy univerzitu v Brně. Začínal jako právní čekatel na státním zastupitelství. 11 let působil jako vysoký státní úředník v oblasti bezpečnostní politiky na Ministerstvu vnitra a Ministerstvu obrany. V letech 2009 až 2010 byl poradcem ministra vnitra, v letech 2010 až 2011 členem Legislativní rady vlády. Dříve také působil jako soudní znalec v oboru společenských věd, především pak se zaměřením na extremismus.  Od roku 2010 je majitelem advokátní kanceláře zabývající se širokým spektrem právních odvětví, zejména zaměřující se na oblast veřejného práva, práva nemovitostí a ochrany osobnostních práv. V rámci pro bono programu poskytuje právní pomoc obětem trestné činnosti a diskriminace. Podílí se na přípravě řady právních předpisů z oblasti trestního a správního práva. Zaměřuje se rovněž na oblast práva informačních a komunikačních technologií včetně problematiky kybernetické bezpečnosti.

Contact form

Attorneys