Partneři

Ing. Bohumil Voženílek

Finanční a daňová bezpečnost podnikání

Book an appointment

Description

Ing. Bohumil Voženílek vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze (1994). Od roku 1989 pracoval v obchodních společnostech různého zaměření (obchod, služby, nemovitosti) na postech ekonoma, hlavního účetního a daňového metodika, kde nabyl bohaté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví a daní.

Od roku 1995 je daňovým poradcem. V seznamu Komory daňových poradců je zapsán pod číslem osvědčení 1709. Pro společnost PRIMASKA CONSULT s.r.o. pracuje od jejího vzniku, od roku 2008 je jejím společníkem, od roku 2016 také jejím jednatelem. Klienty společnosti jsou právní subjekty všech druhů, podnikající i nepodnikající fyzické osoby, obchodní korporace, veřejně prospěšní poplatníci, neziskové subjekty.

Při své práci daňového poradce ctí zejména pověst své profese a své osoby jako odborníka v dané oblasti. Jeho snahou je při poskytování daňového poradenství chránit zájmy klienta, tj. aby se klient cítil bezpečně před kontrolami daňových orgánů, aby byl klient informován a byl si vědom rizik, která mu mohou při jeho podnikání hrozit od okolí nebo zevnitř jeho podnikání. Toho se snaží dosáhnout zejména budováním důvěry mezi klientem a svojí osobou.

Contact form

Attorneys