Garanti

Description

Jaroslav Pejčoch je zakladatelem, spolumajitelem a předsedou představenstva společnosti T-SOFT a.s. Vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT. Po škole pracoval 16 let ve Výzkumném ústavu sdělovací techniky A.S. Popova. V roce 1991 založil se společníky firmu T-SOFT, která se věnuje vytváření specializovaných informačních systémů, zajištění jejich bezpečnosti a poskytuje služby pro podporu rozhodování při mimořádných událostech a krizových stavech. Jaroslav Pejčoch se dlouhodobě věnuje bezpečnosti a krizovému řízení, které přednáší mimo jiné i na NATO School v Oberammergau. Zastává funkci tajemníka v mezinárodní organizaci TIEMS (The International Emergency Management Society).

Contact form

Attorneys